גוטה בריא ומהיר סניף הנחושת

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זוהר יהושע – 053-3111033 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%95%d7%98%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%aa/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זוהר יהושע – 053-3111033 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%95%d7%98%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%aa/