גולדה סניף עזריאלי

גלידרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אינדורסקי נתן – 050-3017573 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99/
גלידרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אינדורסקי נתן – 050-3017573 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99/