גורדוניה

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זינגול ישראל – 052-7656364 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זינגול ישראל – 052-7656364 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94/