גינות סביון, רחוב הקטיף- המשך מדרכה לא נגיש

המשך מדרכה לא נגיש, יש שפת אבן שמונעת מאדם בעל כיסא להמשיך לעבור
המשך מדרכה לא נגיש, יש שפת אבן שמונעת מאדם בעל כיסא להמשיך לעבור