גינת ילקוט הרועים

גינה עירונית עם 6 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים
גינה עירונית עם 6 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים