גינת תקוע

גינה עירונית עם 4 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים
גינה עירונית עם 4 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים