גלגלי גזר

"גלגלי גזר" - שירותי אופניים. אחוז הנחה: 5%. מתן שירותי אופניים, תיקון , מכירה כולל ציוד , יעוץ והדרכות בנושא אופניים כגון טיולים והדרכות רכיבה.
"גלגלי גזר" - שירותי אופניים. אחוז הנחה: 5%. מתן שירותי אופניים, תיקון , מכירה כולל ציוד , יעוץ והדרכות בנושא אופניים כגון טיולים והדרכות רכיבה.