גלידה ברכות

גלידרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גיאת אביעד- 052-7610586 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa/
גלידרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גיאת אביעד- 052-7610586 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa/