גלילי

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צנעני יהודה – 050-6325526 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צנעני יהודה – 050-6325526 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99/