גלי - ים אכזיב 

הנחה בגלי - ים אכזיב  לחברי קרנות השוטרים ברכישת שובר מן מגוון השוברים שבאטרקציה
הנחה בגלי - ים אכזיב  לחברי קרנות השוטרים ברכישת שובר מן מגוון השוברים שבאטרקציה