גן בן גוריון 66

גינה עירונית עם מתקן אחד, לא נגיש
גינה עירונית עם מתקן אחד, לא נגיש