גן הכובשים

תעריף יום: ימים א'- ש' בין השעות 07:00 בבוקר ועד 07:00 למחרת , 20 ש"ח לכניסה חד פעמיתהערות תעריף: בחניון זה ניתנת הנחת תושב בסך 75% מתעריף החניון.נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
תעריף יום: ימים א'- ש' בין השעות 07:00 בבוקר ועד 07:00 למחרת , 20 ש"ח לכניסה חד פעמיתהערות תעריף: בחניון זה ניתנת הנחת תושב בסך 75% מתעריף החניון.נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו