גן ככר היל (חביב)

גינה עירונית עם 2 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 2 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים