גן לאומי ארבל (מצוק הארבל)

שביל נגיש עד לבית הכנסת
שביל נגיש עד לבית הכנסת