גן נורי

גינת משחקים קטנה במפגש הרחובות פנקס, ברנדיס ודה האז
גינת משחקים קטנה במפגש הרחובות פנקס, ברנדיס ודה האז