גן רבינו ירוחם

גינה עירונית עם 9 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 9 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים