גן שטיצר

גן שטיצר - גינת שז"ר ברחוב יבניאלי רגליים על העמוד הראשון, ידיים על הגשר. לעבור על הגשר ולהעביר רגליים לעמוד השני ואז לטפס למעלה ולחזור על המעקה
גן שטיצר - גינת שז"ר ברחוב יבניאלי רגליים על העמוד הראשון, ידיים על הגשר. לעבור על הגשר ולהעביר רגליים לעמוד השני ואז לטפס למעלה ולחזור על המעקה