גן שעשועים

גן שעשועים לא נגיש ברחוב הרב שאולי ברחובות החדשה.
גן שעשועים לא נגיש ברחוב הרב שאולי ברחובות החדשה.