גריל בר

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יוסף שלמה – 050-5282697 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%91%d7%a8/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יוסף שלמה – 050-5282697 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%91%d7%a8/