גרעיני עפולה סניף יגאל אלון

חנות פיצוחים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מעטוף גאוני – 054-2285388 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
חנות פיצוחים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מעטוף גאוני – 054-2285388 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/