ג'אנדויה

גלידרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אורשלימי חיים – 050-2426040 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%99%d7%94/
גלידרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אורשלימי חיים – 050-2426040 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%99%d7%94/