ג'אפו סניף דיזינגוף

מסעדה אסיתית כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלטשטיין ישראל -054-5405408 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%90%d7%a4%d7%95-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%93%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a3/
מסעדה אסיתית כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלטשטיין ישראל -054-5405408 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%90%d7%a4%d7%95-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%93%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a3/