ג'ינג'ר

מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שטראוס ליפא יו"ט – 050-4130028 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%a8/
מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שטראוס ליפא יו"ט – 050-4130028 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%a8/