דב פרידמן 16

טרוורס די נמוך, אפשר להתשמש בלמעלה
טרוורס די נמוך, אפשר להתשמש בלמעלה