דיה -מסעדה בשרית

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמואל חשטא - 054-4599037
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמואל חשטא - 054-4599037