דיקתה

הדיקתה - מקום קלאסי לאנשים קלאסה להביא שקית זבל ולנקות אחריכם
הדיקתה - מקום קלאסי לאנשים קלאסה להביא שקית זבל ולנקות אחריכם