דלת כיתה של בית הספר פארק המדע

דלת רחבה בכניסה אין הפרעות לנכים וגם ביציאה
דלת רחבה בכניסה אין הפרעות לנכים וגם ביציאה