דני מזון

מפעל פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח מדרי רפאל - 052-7674485
מפעל פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח מדרי רפאל - 052-7674485