דרך ירושליים

כניסה לפארק ילדים עם רמפה לעלייה
כניסה לפארק ילדים עם רמפה לעלייה