הבאגט של גילה

מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלבוע בעז – 052-3115155 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%91%d7%90%d7%92%d7%98-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94/
מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלבוע בעז – 052-3115155 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%91%d7%90%d7%92%d7%98-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94/