הבתרא

בריכה שתלויה בגשמים ומתיבשת באזור אפריל-מאי
בריכה שתלויה בגשמים ומתיבשת באזור אפריל-מאי