הגשר הטורקי בבאר שבע

די הרבה אופציות 4-7 מטר
די הרבה אופציות 4-7 מטר