הדרים סניף דרך השלום

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח לוקר מרדכי – 054-8408900 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח לוקר מרדכי – 054-8408900 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d/