הדרים סניף הירקון

מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס חיים – 052-7610125 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%9f/
מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס חיים – 052-7610125 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%9f/