הולמס פלייס עזריאלי ת"א

הנחה בהולמס פלייס ספא לחברי קרנות השוטרים ברכישת שובר מן מגוון השוברים שבספא
הנחה בהולמס פלייס ספא לחברי קרנות השוטרים ברכישת שובר מן מגוון השוברים שבספא