היכל התרבות עפולה

כניסה נגישה אבל זווית בעייתית
כניסה נגישה אבל זווית בעייתית