הילטון

בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח קליין משה – 052-8580144 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%9f/
בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח קליין משה – 052-8580144 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%9f/