היפר מור

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אברהמי משה - 050-4123615
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אברהמי משה - 050-4123615