הכניסה לגן הטייס

כניסה לגן הטייס ויציאה למקלט 57 נרקיסים חבצלת לא נגישה מהגן
כניסה לגן הטייס ויציאה למקלט 57 נרקיסים חבצלת לא נגישה מהגן