הכניסה לטרומפלדור, 6

הכניסה לבית מגורים ברח' טרומפלדור, 6 אינה נגישה כלל, כי יש שם מדרגות
הכניסה לבית מגורים ברח' טרומפלדור, 6 אינה נגישה כלל, כי יש שם מדרגות