הלב הרחב

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלמסי רחמים – 052-7676242 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%91/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלמסי רחמים – 052-7676242 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%91/