המאהל דלית אל כרמל

פיתה טריה, חמוצים לקנות. פתוחים בסופש
פיתה טריה, חמוצים לקנות. פתוחים בסופש