המוציא לחם סניף תרס"ט

קונדטוריה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמיר אבירן – 050-8870783 מפקח הרב עושרי יוסף- רב מדור קונדיטוריות ומאפיות – 054-8425580 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90-%d7%9c%d7%97%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%aa%d7%a8%d7%a1%d7%98/
קונדטוריה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמיר אבירן – 050-8870783 מפקח הרב עושרי יוסף- רב מדור קונדיטוריות ומאפיות – 054-8425580 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90-%d7%9c%d7%97%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%aa%d7%a8%d7%a1%d7%98/