המטבח בבית ברמת השרון

מסעדה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ישראל מעטוף  - 058-7172730
מסעדה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ישראל מעטוף  - 058-7172730