המטבח הכפול

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שטרוסברג יחזקאל – 053-3106602 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%9c/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שטרוסברג יחזקאל – 053-3106602 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%9c/