המכולת של אדי

המכולת של אדי נמצאת בפינת רחוב הדגניות והגליל. הכניסה והמעברים במכולת נגישים.
המכולת של אדי נמצאת בפינת רחוב הדגניות והגליל. הכניסה והמעברים במכולת נגישים.