המקום של רבינו

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הורביץ ישראל -054-8450018 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הורביץ ישראל -054-8450018 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95/