המשביר לצרכן מתחם G עמק הסנטר

חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא כולל הנחת מועדון. לא ניתן לרכוש מוצרי חשמל ואלקטרוניקה/תרופות מרשם/מזון לתינוקות וחיתולים.
חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא כולל הנחת מועדון. לא ניתן לרכוש מוצרי חשמל ואלקטרוניקה/תרופות מרשם/מזון לתינוקות וחיתולים.