הסטף

נקבה ובריכה גדולה, המשקה שדות שלחין.מכיכר הסטף יש לפנות לכביש המוביל לחניון הסטף. ממשיכים בכביש המתפתל ומגיעים עד לחנייה האחרונה לפני הבריכה. כאן משאירים את הרכב, ויורדים ברגל לחנייה התחתונה החסומה בשער, אחריה הבריכה. האתר מתוחזק ע"י קק"ל. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 0 / 631528, מפת סימון שבילים... Read More
נקבה ובריכה גדולה, המשקה שדות שלחין.מכיכר הסטף יש לפנות לכביש המוביל לחניון הסטף. ממשיכים בכביש המתפתל ומגיעים עד לחנייה האחרונה לפני הבריכה. כאן משאירים את הרכב, ויורדים ברגל לחנייה התחתונה החסומה בשער, אחריה הבריכה. האתר מתוחזק ע"י קק"ל. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 0 / 631528, מפת סימון שבילים: גוש דן וחוף פלשת מס' 10.