הפיצה של מיכאלה

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שטראוס ליפא יו"ט – 050-4130028 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%90%d7%9c%d7%94/
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שטראוס ליפא יו"ט – 050-4130028 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%90%d7%9c%d7%94/